Over Brabant

Brabant is misschien wel simpel weg een provincie van Nederland maar vroeger was Brabant meer dan dat. Vroeger was Brabant onafhankelijk en had zijn eigen stuk land voor zichzelf. Het was het hertogdom van Brabant. Het hertogdom bestond al voor een lange tijd. In de tijd van het Heilige Romeinse Rijk en zelfs al het Karolingische Keizerrijk. Het komt bijvoorbeeld eigenlijk door het Karolingische Rijk dat de naam Brabant overgenomen is door het hertogdom van Brabant. De Karolingen noemen Brabant vroeger ''pagus Bracbatensis'' en dit betekentsimpel weg ''Brabantgouw'' en van daar uit heeft het hertogdom van Brabant zelf de naam overgenomen waardoor wij tot aan vandaag Noord-Brabant hebben als naam. De reden dat de provincie Noord-Brabant heet is omdat in princiepe wij eigenlijk aleen het noorden stukje hebben van het voledige Brabant. Vroeger zat het gebied van Brabant door Belgie en Nederland heen. vanuit het gebied van 's-Hertogenbosch tot aan de Belgische stad Nijvel. Echter werd Brabant veroverd door de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden door de tachtig-jaarige oorlog. Na de verovering van Brabant tot aan vandaag was hierdoor Brabant al een provincie in Nederland. Dit werd oficieel gemaakt na de Vrede van Munster in 1648 maar dan bleef als nog het meest zuiden stukje van Brabant nog in Spaanse handen.

Een lange tijd later na dat Napoleon weer veloren heeft en zijn Rijk verloren heeft werd het Nederlandse Koningrijk gesticht en daarin werd Brabant in die provincies gesplit: Noord Brabant, Antwerpen en Zuid Brabant. Echter heeft Nederland ook zijn Belgische stuk land verloren waardoor Nederland aleen maar Noord-Brabant heeft overgehouden. Vandaar uit tot aan vandaag is zo de provincie van Noord-Brabant ontstaan.

2. Brabantse politiek

Natuurlijk heeft Brabant ook een bestuur en daarbij is ook de politiek bezig. Echter is het zo dat in Brabant zij een bestuurslaag vormen tussen het rijksoverheid en de gemeente van Noord Brabant. aan het hoofd van deze geformde coalitie staat de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Binnen in deze staten zijn er 55 leden waarbij ieder lid jaarlijks verkozen worden. Om een hoofd te kiezen word het hoofd van de staten dagelijk gekozen. Dit betekend dat iedere staat wel aan de beurt komt.

Brabant heeft 55 staten, maar dit zijn er natuurlijk veel te veel. Hiervoor is er een idee bedacht om samenwerkingsregio's te maken. Samenwerkingsregio's zijn regio's die geformt zijn met heel wat staten. Hier van zijn er 4 samenwerkingsregio's: Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland. deze provinies werken samen in het gebied van Economie, mobiliteit, energie, klimaat, landbouw en gezondheid.

3. Brabantse taal

In princiepe heeft Braband zijn eigen dialect, daar naast is het met Hollands het meest gebruikte dialect. Met Brabants heb je daarbij ook twee varianten van het dialect. West en Oost Brabants. In princiepe is de Brabantse dialect een van de meest verstaanbare dialecten voor de gemiddelde Nederlander naast Fries, Limburgs en het Nedersaksische taal. Het is niet zo dat in Brabant aleen maar meer en deels Brabants wordt gesproken, bijvoorbeeld in Westhoek wordt er Westhoeks gesproken. Dit is een van de samenwerkingsregio's dit in Brabant zit. Ook in het Land van Cuijk wordt er ook weer varianten van het Kleverlandse dialect gesrpoken genaamd ''Land-van-Cuijks''. In de gemeente Cranendonck is er ook weer een dialect genaamt Budels, een dialect dat geinspireerd is door het West-Limburgs, hiernaast zijn er nog veel meer dialecten die gesrpoken worden.

4. Demografie in Brabant

In princiepe zijn er in Brabant meer en deels 50 jarige volwassenen en hun maken uit 15% van de mensen in Brabant. In totaal heeft Brabant nu 2,562,955 mensen. een grote steiging tussen 2 jaar in. Twee jaar geleden was dit getal namelijk 2,356,006 mensen. Echter is er wel een daling van het aantal geboren kinderen. Ouders die in Brabant worden gemaakt gaat nu van 86% naar 80%, een daling van 6% in twee jaar. De grootste stad in Brabant zelf is Eindhoven. De stad heeft een inwoner aantal van 235,923 mensen. hier van zijn de meeste mensen jongens die 20 tot 29 jaar zijn, het procent aantal is 19%. Toch zijn er Brabanders die in andere landen wonen. Van bijvoorbeeld de 2 millioen Brabanders zijn er 250,000 in andere gedeeltes van Europa, In Azie zijn er 119,654, in Afrika zijn er bijna 80,000, In Amerika zijn er 55,000 en in zelfs Australie zijn er 2,000 Brabanders die daar wonen.

5. Tradities Brabant

Brabant heeft niet aleen een eigen taal maar heeft Brabant ook zijn eigen tradities. Deze tradities en feesten werden eigenlijk eer st door de Rooms-Katholieke Kerk ondersteunt, maar tegenwoordig wordt dit ook gedaan door verenigingsverbanden. In Brabant heb je de Carnaval zelf natuurlijk maar ook de Schuttersgilden en de Heemkunde. Het belangrijkste van deze tradities en feesten is de Carnaval. Carnaval werd eigenlijk al in de middeleeuwen gevierd. Dit feest werd altijd gehouden op de avond van de dag voor dat het katholieke vasten begon. In princiepe was het voor de 19e eeuw altijd binnen gedaan in gebouwen doordat de religie in Nederland anders was. Nederland was Protestant en vonden het niet fijn dat Rooms-Katholieke gelovigen hun feesten en of tradities vierden. In de 19e eeuw toen de godsdienstvrijheid was ingevoerd werd er vanaf die dag altijd de carnaval buiten gevierd. voor de carnaval werden er ook veel carnavalwagens gemaakt en daardoor ontstonden ook carnavalparades. Deze parades laten vreugde zien door middel van kleurrijke en leuke/mooie parades die mensen of laten lachen of laten bewonderen. Echter is carnaval tegenwoordig wel verkleint en ook versimpeld. Tradities en gewoontes die niet meer worden gedaan.

6. Tot slot

Uiteindelijk heeft Brabant een rijke cultuur met veel dingen te doen. Naast het cultuur heb je daar bijvoorbeeld ook pretparken zoals de Efteling die in Nederland erg populair is en een grote aantrekker voor toerisme. Ook is de kunst daar zeer rijk, je hebt veel kunstmuseums en ook speciale Architectuur, zoalsde mooie kerken die daar zijn maar ook de verschillende soorten gebouwen en structuren die daar gemaakt zijn. Er valt genoeg in Brabant te doen waarbij het maar niet ophoud.